• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Likwidacja barier architektonicznych - ankieta

Dofinansowanie dla mieszkańców Białegostoku do remontu mieszkania dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych. W ramach przygotowań do programu finansowanego ze środków UE, Miasto zaprasza zainteresowanych do złożenia ankiety – deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie „Wsparcie mieszkańców Białegostoku w codziennym funkcjonowaniu”.

Miasto zaprasza zainteresowanych wsparciem finansowym mieszkańców Białegostoku do wypełnienia ankiety, na podstawie której zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie mieszkańców Białegostoku w codziennym funkcjonowaniu” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Projekt będzie dotyczył dofinansowania do remontu lokalu mieszkalnego w celu jego adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych. Dofinansowanie obejmie m.in.: prace remontowo-budowlane, windę zewnętrzną/wewnętrzną, budowę podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich, dostosowanie wejścia do budynku umożliwiającego swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, pochylnię umożliwiającą dostęp do budynku z poziomu terenu, domofon umożliwiający kontakt osobie z niepełnosprawnością i przystosowany technicznie dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (elementy montowane na stałe) – np. uchwyty, poręcze, urządzenia głośnomówiące, zakup wyposażenia (np. łóżko rehabilitacyjne, podnośnik sufitowy) o minimalnej wartości 3 tys. zł (wydatki na wyposażenie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikowanych w ramach pojedynczego grantu).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o złożenie deklaracji uczestnictwa – ankiety w formie papierowej (do urny) do 12 marca 2024 r. do godziny 15.30.

Ankietę można składać:

  • w siedzibie MOPR w Białymstoku, ul. I. Malmeda 8 lub ul. Klepacka 18
  • w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3
  • w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1

UWAGA! Złożenie ankiety nie jest równoważne ze złożeniem wniosku w naborze i  nie decyduje automatycznie o udziale w projekcie.

Podstawowe założenia projektu:

  1. Uczestnik ponosi wydatki samodzielnie.
  2. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE zostanie ogłoszony nabór, w ramach którego uczestnik będzie musiał złożyć wniosek zgodny z wzorem, który zostanie określony w terminie późniejszym, w  regulaminie naboru. Załącznikiem do wniosku będzie m.in. kosztorys sporządzony przez osoby do tego uprawnione.
  3. Grant przyznawany będzie mieszkańcowi Białegostoku po podpisaniu umowy z Miastem w formie refundacji 85% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na remont lokalu mieszkalnego lub zakup wyposażenia. Aby rozliczyć grant, mieszkaniec będzie zobowiązany do potwierdzenia wykonania inwestycji/zakupu wyposażenia (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.). Prace nie będą mogły być wykonane samodzielnie.
  4. Wysokość grantu będzie określona w umowie. Maksymalna wysokość grantu na jednego mieszkańca – 50 tys. zł kosztów kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie ze środków UE 42,5 tys. zł.
  5. Grant może zostać przeznaczony na remontu lokalu mieszkalnego w celu jego adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych. Grant nie może być przeznaczony na prace w budynkach gospodarczych lub niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania. Dofinansowanie będzie możliwe jedynie w przypadku pozyskania środków unijnych na ten cel oraz gdy zgłoszony do remontu lokal mieszkalny będzie spełniał warunki techniczne umożliwiające jego adaptację do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidację barier architektonicznych.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Ankieta potencjalnego uczestnika projektu

rozmiar: 21.11 KB DOCX pobierz
Do góry