Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Kosztowna walka z epidemią

Dodana: 02.06.2020 13:43

Miasto Białystok do końca czerwca wyda ok. 2 mln zł na walkę z koronawirusem. Te pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów ochrony osobistej. Z kolei łączna kwota, która z powodu ulg, obniżek, zniesienia opłat czy wprowadzonych restrykcji nie zasiliła finansów Miasta od początku pandemii to ok. 12 mln 606 tys. zł. Ta kwota zwiększy się po uwzględnieniu kolejnego okresu rozliczeniowego – m.in. czerwcowych strat ZMK, majowych i czerwcowych strat KTBS.  

Od początku pandemii do tej pory Miasto Białystok wydało już na walkę z koronawirusem ok. 1 mln 539 tys. zł. Do końca czerwca koszty wzrosną o kolejne 434 tys. zł. Łącznie – to kwota blisko 2 mln zł.  

Pieniądze te zostały przeznaczone na materiały ochrony osobistej – maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawiczki, fartuchy, płyn do dezynfekcji do rąk i powierzchni, zabezpieczenie stanowisk obsługujących interesantów i dyspozytorów (pleksi), oznakowanie i dezynfekcję autobusów, a także terenów miejskich oraz na ozonowanie budynków urzędu. Dzięki tym zakupom pomoc trafiła do białostockich seniorów, pracowników Urzędu Miejskiego, żłobków i przedszkoli, Domów Pomocy Społecznej, a także do białostockich szpitali i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Mam nadzieję, że te wydatki przyczyniły się do zmniejszenia liczby osób zakażonych w naszym mieście i zapobiegły większemu rozprzestrzenieniu się wirusa – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Natomiast straty Miasta – wynikające z powodu ulg, obniżek, zniesienia opłat czy wprowadzonych restrykcji – od początku pandemii wyniosły ok. 12 mln 606 tys. zł:

  • Zarząd Mienia Komunalnego: łącznie od marca do maja wpływy zmniejszyły się o prawie 3 mln 869 tys. zł,
  • Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego: za marzec i kwiecień wpływy były niższe o prawie 52 tys. zł (za maj są jeszcze przyjmowane wnioski),
  • Targowisko Miejskie: od 15 marca do 15 czerwca (do kiedy będą obowiązywały obniżki) wpłaty będą łącznie niższe o 744 tys. zł,
  • Przedszkola: od 16 marca rodzice nie wnosili opłat. Do budżetu miasta wpłynęło ok. 667 tys. zł mniej,
  • Żłobki: strata w budżecie miasta z tytułu niezapłaconej opłaty stałej w żłobkach w okresie od 12 marca do 31 maja 2020 r. wyniosła ponad 513 tys. zł,
  • BOSiR: od marca do maja odnotował przychody mniejsze o 2 mln 100 tys. zł,
  • Bilety komunikacji miejskiej: od stycznia do maja 2020 r. (w porównaniu do tego okresu w 2019 r.) wartość sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych łącznie spadła o prawie 4 mln 661 tys. zł.

Anna Kowalska


Do góry