Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Konkurs na prowadzenie punktu turystycznego

Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na prowadzenie sezonowego punktu informacji turystycznej przy ulicy Jana Kilińskiego. Przyjmowanie zgłoszeń mija 2 kwietnia. Budżet konkursu wynosi 125 tys. zł.

Miasto użyczy wyłonionemu w konkursie podmiotowi lokal przy ulicy J. Kilińskiego (wieża bramna Pałacu Branickich i dwie baszty boczne). Zwycięzca będzie prowadził punkt informacji turystycznej od 1 maja do 31 października. Zajmie się między innymi oprowadzaniem po Multimedialnym Centrum Informacji Turystycznej oraz wakacyjnym udostępnianiem zabytkowego zegara w bramie pałacowej, a także udzielaniem informacji o ofercie turystycznej Białegostoku. Dzięki temu zainteresowani mieszkańcy i turyści będą mogli zdobyć wiedzę na temat bazy noclegowej, gastronomicznej, imprez kulturalnych i sportowych czy szlaków turystycznych.

W konkursie mogą brać udział między innymi organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i przekazać w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku. Trzeba to zrobić najpóźniej do 2 kwietnia, do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”. Dokumenty można złożyć za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do urzędu.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

Kamila Bogacewicz

Do góry