• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs na prowadzenie punktu turystycznego

Dodana: 11.03.2021 12:52

Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na prowadzenie sezonowego punktu informacji turystycznej przy ulicy Jana Kilińskiego. Przyjmowanie zgłoszeń mija 2 kwietnia. Budżet konkursu wynosi 125 tys. zł.

Miasto użyczy wyłonionemu w konkursie podmiotowi lokal przy ulicy J. Kilińskiego (wieża bramna Pałacu Branickich i dwie baszty boczne). Zwycięzca będzie prowadził punkt informacji turystycznej od 1 maja do 31 października. Zajmie się między innymi oprowadzaniem po Multimedialnym Centrum Informacji Turystycznej oraz wakacyjnym udostępnianiem zabytkowego zegara w bramie pałacowej, a także udzielaniem informacji o ofercie turystycznej Białegostoku. Dzięki temu zainteresowani mieszkańcy i turyści będą mogli zdobyć wiedzę na temat bazy noclegowej, gastronomicznej, imprez kulturalnych i sportowych czy szlaków turystycznych.

W konkursie mogą brać udział między innymi organizacje pozarządowe oraz spółdzielnie socjalne. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl, następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i przekazać w wersji papierowej do Prezydenta Miasta Białegostoku. Trzeba to zrobić najpóźniej do 2 kwietnia, do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w dziedzinie turystyki”. Dokumenty można złożyć za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 lub operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty papierowej do urzędu.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

Kamila Bogacewicz

Do góry