Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs literacki

Dodana: 07.12.2021 11:42

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wiersze z szuflady”. Placówka zachęca uczniów klas II-VIII szkół podstawowych województwa podlaskiego do napisania wiersza (białego lub rymowanego) na dowolny temat.

Praca twórcza powinna zostać napisana samodzielnie. Może być ozdobiona rysunkiem. Termin dostarczenia wierszy upływa 31 grudnia 2021 r. Prace należy wysyłać jedynie drogą elektroniczną na adres e-mailowy sp43wierszezszuflady@gmail.com. Do każdej pracy powinien zostać dołączony wypełniony formularz stanowiący załącznik do regulaminu.

W regulaminie opisano sposób przygotowania e-maila, który będzie kwalifikował wiersz do konkursu. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Jeśli jeden opiekun przesyła prace kilku uczniów – każda powinna być wysłana w oddzielnym e-mailu.

Jury będzie oceniało wiersze w trzech kategoriach: klasy II-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII, a w ocenie weźmie pod uwagę treść i formę (oryginalność, kreatywność), samodzielność, estetykę zapisu i wykonania pracy.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie organizatora – Szkoły Podstawowej nr 43.

Kamila Bogacewicz

Do góry