• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Konkurs dla wolontariuszy

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do 28. białostockiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Kandydatów – uczniów działających na rzecz białostoczan – mogą proponować m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele i organizacje pozarządowe. Termin upływa 24 lutego.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy przede wszystkim propagowaniu idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników.

Miasto Białystok organizuje konkurs niemal od początku jego istnienia. Obecnie jest to 28. samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – 29. Średnio co roku wpływa ponad 60 zgłoszeń indywidualnych oraz zgłoszenia grupowe szkolnych kół wolontariatu.

Kapituła konkursowa oceni kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów, które odbędą się w dniach 9-10 marca 2023. Wybierze ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” (uczniowie klas 4–6 szkoły podstawowej) i ośmiu – w kategorii „Ósemki” (uczniowie klas 7–8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej). Otrzymają oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnienia otrzymają też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu. „Ósemki” będą reprezentować Miasto Białystok podczas finału ogólnopolskiej edycji „Ośmiu Wspaniałych” w dniach 2-4 czerwca w Ostródzie.

Kandydatów można zgłaszać do 24 lutego:

  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3 w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: centrum@um.bialystok.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Świętego Rocha 3, 15-879 Białystok.

Karty uczestnictwa indywidualnego lub grupowego znajdują się na stronie Miasta. Zgłoszeń mogą dokonywać dyrektorzy szkół, nauczyciele, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz placówki oświatowo-wychowawcze.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Zgłoś kandydata 1 640x960.jpg

Tekst alternatywny

rozmiar: 11,25 KB DOCX pobierz
Do góry