Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Kilkadziesiąt zgłoszeń do „Ośmiu Wspaniałych”

Dodana: 19.02.2021 13:30

Do najnowszej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w Białymstoku zostało zgłoszonych 63 wolontariuszy w kategorii indywidualnej i 8 grup. To młode osoby, które działają na rzecz innych. Przesłuchania kandydatów odbędą się w marcu.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” służy do propagowania idei wolontariatu, zwraca uwagę na młodzież, która bezinteresownie pomaga innym, a dzięki swoim działaniom staje się wzorcem dla rówieśników.

Miasto Białystok organizuje konkurs niemal od początku jego istnienia. Obecnie jest to XXVI samorządowa edycja, natomiast ogólnopolska – XXVII. W tym roku wypłynęły 63 zgłoszenia indywidualne (19 w kategorii „Ósemeczek” i 44 – „Ósemki”) oraz 8 grupowych. Kandydatów zgłaszali między innymi dyrektorzy szkół, nauczyciele i organizacje pozarządowe.

Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli samorządu, duchowieństwa i laureatki poprzedniej edycji oceni zgłoszonych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów oraz rozmów z nimi. Spotkania odbędą się online w dniach 11 i 12 marca. Wybranych zostanie ośmiu laureatów w kategorii „Ósemeczki” – uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz ośmiu laureatów w kategorii „Ósemki” – uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej i klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej. Otrzymają oni honorowy tytuł „Wspaniały/Wspaniała” oraz nagrody. Wyróżnieni będą też wolontariusze zgłoszeni w kategorii grupowej.

Wyniki białostockiej edycji poznamy w kwietniu. „Ósemki” będą reprezentować Miasto Białystok podczas ogólnopolskiego finału – 25 maja w Warszawie.

Warto wiedzieć, że w ubiegłym roku białostocka laureatka konkursu Luiza Jodkowska została doceniona przez ogólnopolskie jury i otrzymała tytuł „Wspaniałej Polski”.

Kamila Bogacewicz

Do góry