Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Jubileusz przedszkola nr 65

Przedszkole Samorządowe nr 65 przy ulicy Łagodnej w Białymstoku ma już 30 lat. Z tej okazji dziś (25 listopada) odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego nadano placówce nazwę „Podlaskie Smyki”.

W trakcie tego święta zaprezentowano dotychczasowy dorobek przedszkola i program artystyczny w wykonaniu dzieci i nauczycieli. Następnie uroczyście nadano przedszkolu nazwę „Podlaskie Smyki” i odsłonięto tablicę pamiątkową. W jubileuszu uczestniczyli wychowankowie, dyrekcja i rada pedagogiczna, przedstawiciele rodziców i zaproszeni goście.

– Trzydzieści lat przedszkola to czas codziennej pracy nad opieką i wychowaniem dzieci. Doceniamy to i dziękujemy całej kadrze za ogromne zaangażowanie. Życzę maluchom i ich opiekunom, żeby wszystkie dni w roku były tak radosne, jak ten dzisiejszy powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Przedszkole Samorządowe nr 65 w Białymstoku powstało w 1986 roku. Początkowo  w czterech osobnych blokach, na nowo powstającym osiedlu Wysoki Stoczek Południe, zostały utworzone filie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Lokale przedszkolne nie posiadały własnej kuchni, posiłki przyrządzano w  budynkach Szkół Podstawowych nr 16 i 45, i stamtąd dostarczano je  do przedszkola. We wrześniu 1991 roku przy ulicy Łagodnej 12 został wybudowany nowoczesny czterooddziałowy budynek przedszkolny, który został przekształcony w przedszkole sześciooddziałowe o numerze 65. W chwili otwarcia do placówki  zostało przyjętych około 150 dzieci i tyle miejsc najmłodszym oferuje placówka do dzisiaj.

Od początku działalności placówka kultywuje tradycje regionalne. Bardzo szybko powstały tam: koło regionalne „Nasze Podlasie”, koło ekologiczno-przyrodnicze „Przedszkolak przyjacielem przyrody” oraz koło taneczne  „Małe Podlasiaki”.  Dwa z nich działają do chwili obecnej. W przedszkolu w dalszym ciągu szczególną rolę w pracy z dziećmi odgrywa regionalizm. Dlatego z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia przedszkole otrzymało nazwę „Podlaskie Smyki”.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry