• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Indeks Zdrowych Miast – ankieta

Miasto Białystok włącza się w projekt poświęcony analizie podstawowych dziedzin związanych ze zdrowiem mieszkańców. Przeprowadzone zostaną badania ankietowe, których wyniki mają wskazać silne i słabsze strony funkcjonowania Miasta Białystok w obszarze szeroko pojmowanego tematu zdrowia. Anonimową ankietę można wypełnić do 15 września.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje projekt pt. Indeks Zdrowych Miast. Jest to narzędzie, które bardzo szeroko obrazuje, jak miasta podchodzą do kluczowych kwestii związanych ze zdrowiem swoich mieszkańców. Wskazuje, które samorządy inwestują w tworzenie zrównoważonej przestrzeni miejskiej, edukację, środowisko i inne ważne dla rozwoju jednostek aspekty.

Zestawione zostaną dane z 67 miast na prawach powiatu. Oprócz danych instytucjonalnych autorzy projektu chcą poznać zdanie mieszkańców danego miasta na temat silnych i słabszych stron funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w obszarze szeroko pojmowanego tematu zdrowia.

W ramach projektu Miasto Białystok przeprowadzi badanie ankietowe, którego celem jest pozyskanie dodatkowych, wykraczających poza dane statystyczne informacji, pozwalających poznać silne i słabe strony funkcjonowania badanych jednostek terytorialnych. Uzyskane odpowiedzi pozwolą uszczegółowić oceny poziomu zdrowotności miast oraz możliwości niwelowania istniejących w tym zakresie luk.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Białegostoku o wypełnienie anonimowej ankiety do 15 września 2023 r. Ankieta jest dostępna na stronie forms.office.com.

Opracowanie: Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry