• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Finał rozbudowy ulic przy dworcu PKP

Dodana: 10.01.2023 11:25

Pod koniec grudnia 2022 roku zakończyły się prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej i Zwycięstwa. Nadal trwa budowa przejścia podziemnego pod torami oraz węzła intermodalnego.

28 grudnia odbył się odbiór częściowy w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pod torami PKP w Białymstoku wraz z rozbudową ul. Kolejowej i Zwycięstwa w rejonie dworca PKP”. Zakończyły się prace związane z przebudową skrzyżowania. Natomiast budowa przejścia podziemnego jest kontynuowana. Jej zakończenie jest uzależnione od harmonogramu wyłączeń torowych na stacji Białystok.

Zakres robót podlegających częściowemu odbiorowi obejmował rozbudowę ulicy Kolejowej i Zwycięstwa na długości około 250 m, budowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżki rowerowej o długości około 170 m, wykonanie buspasa o długości około 195 m, budowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 348 m3, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego itp.). W najbliższym czasie zostaną dostarczone i zamontowane wiaty przystankowe.

Aktualna wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Strabag, to ponad 43 mln 463 tys. zł.

Agnieszka Błachowska

Do góry