• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Finał projektu „A-TO-MY”

Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów i nauczycieli białostockich placówek oświatowych, debata dotycząca zdrowia psychicznego młodzieży, konkurs plastyczny oraz wiele spontanicznych szkolnych inicjatyw zaproponowanych przez samych uczniów składało się na projekt „A-TO-MY” zainicjowany przez Urząd Miejski w Białymstoku. Podsumowaniem projektu była konferencja, która odbyła się we wtorek (28 maja) w Zespole Szkół Elektrycznych. Szkoły biorące udział w konkursie na wykonanie obrazu „Mapy zdrowia psychicznego”, który stanie się nowym białostockim muralem, otrzymały nagrody.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały działania podjęte w ramach projektu przez białostockie poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. Celem licznych warsztatów i spotkań z uczniami i nauczycielami było poznanie potrzeb młodzieży, podniesienie świadomości oraz uwrażliwienie na tematykę zdrowia psychicznego, która wciąż bywa tematem tabu.

– To bardzo ważne, że taki projekt był realizowany w białostockich szkołach. Problemy ze zdrowiem psychicznym ma coraz więcej dzieci i młodzieży. Naszym zadaniem jest przyjście im z pomocą w jak najszerszym, możliwym zakresie – powiedział zastępca prezydenta Tomasz Klim.

W czasie konferencji uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z różnorodnymi przedsięwzięciami wpisującymi się w projekt „A-TO-MY”.  W drugiej części konferencji rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na wykonanie „Mapy zdrowia psychicznego”. Wyróżnieniami oraz nagrodami finansowymi ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Białegostoku uhonorowani zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków, Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku oraz Szkoły Podstawowej nr 6. Autorami zwycięskiego projektu, który zostanie przeniesiony na mural, okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych.

Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.

Opracowanie: Anna Kowalska

Do góry