Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Dzień Solidarności i Wolności w Białymstoku

Dodana: 31.08.2020 14:56

W 40. rocznicę porozumień zawartych przez komunistów ze strajkującymi robotnikami, pod pomnikiem Solidarności złożone zostały kwiaty w imieniu prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku zawarte zostało porozumienie pomiędzy władzą komunistyczną a robotnikami. W imieniu strajkujących podpisał je Lech Wałęsa. Dzień wcześniej podobne porozumienia podpisał w Szczecinie Mieczysław Jurczyk. Nieco później władze parafowały także ugody ze strajkującymi komitetami śląskich kopalni.

Wydarzenia te pozwoliły na zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” i zapoczątkowały krótkotrwały okres liberalizacji, zwany karnawałem „Solidarności”, przerwany wprowadzeniem stanu wojennego w grudniu następnego roku. 

W poniedziałek 31 sierpnia, w rocznicę tych wydarzeń, pod pomnikiem Solidarności przy kościele pw. św. Kazimierza Królewicza kwiaty w imieniu prezydenta miasta złożył jego zastępca Przemysław Tuchliński.

Tomasz Ćwikowski

Do góry