Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Druga tura głosowania – terminarz

Dodana: 30.06.2020 11:50

Kategorie: Aktualności Urząd

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Osoby, które w tym czasie będą na wakacjach, mogą głosować w miejscu pobytu. Wystarczy przed wyjazdem przyjść do Urzędu Miejskiego po zaświadczenie o prawie do głosowania. Aby ułatwić białostoczanom załatwianie spraw związanych z wyborami Departament Obsługi Mieszkańców wydłuża godziny pracy. Ważna informacja – wszystkie wnioski złożone przed pierwszym głosowaniem dotyczą również ponownego głosowania!

Szczegółowe informacje wyborcze dostępne są w Biuletynie Informacji Publiczne na stronie www.bip.bialystok.pl w zakładce „Wybory Prezydenta RP” lub pod numerem infolinii 85 879 79 79. Sprawy wyborcze w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5 będzie można załatwiać od 1 do 9 lipca w godz. 7.30-18.00 (w dni robocze), 10 lipca w godz. 7.30-15.30. Mieszkańcy będą obsługiwani na bieżąco, nie ma potrzeby umawiania wizyt telefonicznie.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 10 lipca. Wniosek można złożyć elektronicznie, pocztą, osobiście lub faksem. Zaświadczenia urząd nie może wysłać pocztą ani elektronicznie. Niezbędna będzie osobista wizyta w urzędzie lub przez upoważnioną na piśmie osobę. Na podstawie tego zaświadczenia osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać poza miejscem zamieszkania, może głosować w miejscu pobytu.

Dopisać się do spisu wyborców na drugą turę głosowania można do 7 lipca. Wniosek mogą złożyć osoby, które przebywają czasowo w Białymstoku, w tym w dniu wyborów. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez www.gov.pl, pocztą, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. 

Akt pełnomocnictwa do głosowania. Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który kończy w dniu głosowania 60 lat, może ustanowić pełnomocnika do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do 3 lipca.

Głosowanie korespondencyjne. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony przez wszystkich wyborców do 30 czerwca. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie lub izolacji po tym terminie, może zgłosić zamiar najpóźniej do 10 lipca.

Wyborcy, którzy wnioski w powyższych sprawach składali przed I turą wyborów, nie muszą robić tego ponownie. Wszystkie wnioski złożone przed pierwszym głosowaniem dotyczą również ponownego głosowania.

Anna Kowalska

Do góry