• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Dotacje na zabytki

Dodana: 26.09.2023 15:08

Rozpoczęta w 2021 roku modernizacja zabytkowego budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ma szansę na kontynuację. Miastu została przyznana dotacja na ten cel w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szacunkowa wartość zaplanowanych prac wynosi 6,7 mln zł. W sumie Miasto otrzymało trzy dotacje na zabytki w łącznej kwocie 8 mln zł.

Wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego budynek VI LO jest złożony z trzech skrzydeł o układzie zbliżonym do cyfry „4” w układzie blokowym. Miasto zrealizowało już częściowo modernizację placówki, teraz możliwe będzie rozpoczęcie drugiego etapu prac. Obejmuje on część skrzydła północno-zachodniego z korytarzem i przyległymi salami lekcyjnymi, zbudowanego w 1904 r., powiązanego konstrukcyjnie z korpusem głównym. Jest to segment niepodpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem nieużytkowym.

– Obiekty szkoły są w złym stanie technicznym, wymagającym przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich, które pozwolą zachować zabytek w należytym stanie. Już od dawna wielokrotnie zabiegaliśmy o dotację na ten cel, ale dotychczas nasze wnioski nie były uwzględniane – powiedział odpowiedzialny za inwestycje zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, w tym m.in. robót rozbiórkowych, przemurowania kominów, wymiany uszkodzonych elementów więźby dachowej oraz belek stropowych, wzmocnienia istniejącej konstrukcji oraz pokrycia dachowego, nowych stropów konstrukcji żelbetowej, sufitu podwieszonego wraz z izolacją termiczną oraz podestami komunikacyjnymi, posadzek, wymiany lub renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany oraz renowacji wewnętrznych parapetów. Przebudowane zostaną także sanitariaty, klatka schodowa, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne.

Szacowany łączny koszt tych prac budowlanych wynosi 6,7 mln zł, z czego 3,5 mln zł (52,24%) ma stanowić dotacja z Rządowego programu Odbudowy Zabytków.

–  Renowacja obiektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój placówki. Przebudowa przyczyni się do poprawy warunków bazy lokalowej szkoły i pozytywnie wpłynie na jej uczniów i pracowników. Poprzez renowację budynków VI LO zostanie zachowana wartość historyczna ważnego dla regionu zabytku – zapewnił zastępca prezydenta Rafał Rudnicki, odpowiedzialny za edukację.

Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2026 roku. Do wykonania pozostaną kolejne cztery etapy modernizacji tego zabytku.

Na dziesięć złożonych wniosków o dofinansowanie renowacji zabytków Miasto Białystok otrzymało jeszcze dwie dotacje – 1 mln zł na remont zabytku będącego własnością prywatną oraz 3,5 mln zł na budynek Muzeum Wojska przy Węglowej, gdzie ma powstać nowa siedziba placówki.

Anna Kowalska

Do góry