Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Czerwona strefa w całej Polsce

Dodana: 26.10.2020 15:14

Cała Polska od soboty (24 października) znajduje się w czerwonej strefie. Ta decyzja rządu oznacza nowe, większe obostrzenia sanitarne. Wśród zmian są zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń.

Na stronie www.gov.pl zostały opublikowane zaktualizowane zasady bezpieczeństwa obowiązujące ze względu na epidemię koronawirusa. W związku z gwałtownym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 cała Polska od soboty jest objęta strefą czerwoną, najbardziej zagrożoną. W związku z tym dotychczasowe zasady postępowania zostały zaostrzone.

– Apeluję do mieszkańców Białegostoku – bądźcie rozważni, dbajcie o siebie i innych, stosujcie się do zaleceń. Musimy robić wszystko, co możliwe, aby uchronić się przed zakażeniem – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.  

Nowe obostrzenia rządowe oznaczają zasadniczą zmianę w funkcjonowaniu szkół. Do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, w których prowadzone jest już nauczanie zdalne, dołączyły też szkoły podstawowe, w których nauczaniem zdalnym objęto klasy od czwartej do ósmej. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 dzieci do 16. roku życia mogą przemieszczać się poza domem tylko pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Wszyscy, którzy nie muszą opuszczać swoich mieszkań, a zwłaszcza seniorzy, powinni zostać w domu. Rząd zaleca też ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału w obrzędach religijnych.

Działalność sanatoriów została zawieszona, ale możliwe jest dokończenie już rozpoczętych turnusów. Zawieszona została również stacjonarna działalność lokali gastronomicznych i restauracji, jednak jedzenie można zamawiać na dowóz lub na wynos. 

W placówkach handlowych nadal obowiązują ograniczenia liczby klientów w zależności od wielkości sklepu (o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, powyżej 100 m2 powierzchni – 1 osoba na 15 m2). Organizowanie imprez sportowych z udziałem publiczności jest zakazane, a wydarzenia kulturalne mogą się odbywać przy zachowaniu limitu 25% obłożenia obiektu.

W imprezach, spotkaniach i zebraniach w przestrzeni publicznej może brać udział do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych. Natomiast w kościołach – 1 osoba na 7 m2 powierzchni. W komunikacji miejskiej pasażerowie mogą zajmować do 30% wszystkich miejsc – siedzących i stojących. W przestrzeni publicznej obowiązuje oczywiście zasłanianie nosa i ust.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry