Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Bony na szkolenia – ważne informacje

W związku z realizacją projektu popularnie zwanego „Bony na szkolenia” informujemy, że praca w punkcie obsługi tego projektu przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku została ograniczona do godz. 8.00-16.00.

Uczestnicy mogą zgłaszać się do punktu obsługi projektu w wyżej wymienionych godzinach, jeżeli występuje konieczność dostarczenia dokumentów rozliczeniowych lub wyjaśnień, o które wnioskowało Miasto Białystok. W przypadku dostarczenia dokumentów po terminie nie są i nie będą wyciągane żadne konsekwencje. Oczywiście składane dokumenty muszą być kompletne, tzn. musi być wypełniona ankieta z Bazy Usług Rozwojowych.

Aby uniknąć zgromadzenia dużej liczby osób, nowe umowy o przyznanie bonu nie będą podpisywane. Dlatego też należy zwrócić się do instytucji szkoleniowych o zmiany w harmonogramach usług, tak aby usługi były uruchomione po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Z informacji uzyskanych od instytucji szkoleniowych wynika, że większość usług została zawieszona lub przesunięta w czasie. Z tego powodu, jak również ze względu na zaistniałą sytuację, lider projektu wystąpi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wydłużenie terminu realizacji projektu – usług do 30.08.2020 r. Po uzyskaniu zgody WUP, zostaną aneksowane umowy zgodnie z harmonogramami usług zamieszczonymi w Bazie Usług Rozwojowych.

Ponadto informujemy, że ze względu na efektywność szkoleń przewidzianą w projekcie nie ma możliwości zmiany sposobu prowadzenia usług na metody zdalne/korespondencyjne/e-lerningowe/przez Skype/z wykorzystaniem platform edukacyjnych lub inne.

Przygotowane umowy trójstronne będą przekazywane instytucjom szkoleniowym w pakietach. Podpisanie umowy przez uczestnika nastąpi podczas najbliższego terminu szkolenia.

Dane kontaktowe punktu przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku – tel. 85 869 68 70/(71,72,73), e-mail: bony@um.bialystok.pl.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Do góry