• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

BO2024 – głosowanie rozpoczęte

Od dziś (26 września) do 9 października trwa głosowanie na pomysły zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2024. Oddać głos może każdy mieszkaniec Białegostoku, zarówno dorosły, jak i niepełnoletni. Do wyboru jest 119 projektów – 38 ogólnomiejskich i 81 osiedlowych.

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 184 projekty – z tego 119 zakwalifikowało się do głosowania. Zrealizowanie wszystkich kosztowałoby budżet Miasta ponad 106 mln zł. W ramach BO 2024 do rozdysponowania jest 12 mln zł (5 mln zł na zadania ogólnomiejskie, 7 mln zł na osiedlowe). To, ile projektów zostanie wybranych do realizacji, zależy od liczby głosów białostoczan, a także szacowanego kosztu poszczególnych przedsięwzięć. Zadania będą wybierane na podstawie dwóch list rankingowych, aż do wyczerpania puli środków.

– Lista projektów jest zróżnicowana. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są pomysły dotyczące zieleni, rekreacji, miejsc wypoczynku, infrastruktury drogowej, a także działania kulturalne i społeczne. Zachęcam wszystkich mieszkańców do oddawania głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Białostoczanie mogą wybierać spośród:

  • 8 projektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem – programy zdrowotne, sprzęt medyczny, monitoring,
  • 35 – z kategorii budowa, remonty i modernizacje budynków, modernizacja obiektu szkolnego, elewacja, remont przestrzeni szkolnej,
  • 24 – dotyczących sportu i rekreacji (budowa i modernizacja boisk, placów zabaw, siłowni pod chmurką itp.),
  • 13 – „zielonych” (nasadzenia drzew i skwerów, miniparki, ogrody, miejsca wypoczynku, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, zielone przystanki i in.),
  • 16 – związanych z infrastrukturą drogową,
  • 13 – kulturalno-społecznych i sportowych,
  • 10 – w kategorii „inne” (np. zakup wyposażenia, zakup pojazdów).

Wśród 81 zadań osiedlowych najwięcej zakwalifikowano do głosowania z osiedli Antoniuk (6), Bojary (6) i Piasta II (7). 

Trzeba pamiętać, że zgodnie z zasadami BO zagłosować można tylko jeden raz – wypełniając kartę do głosowania w wersji elektronicznej lub papierowej. Można wybrać maksymalnie 4 projekty ze wszystkich zakwalifikowanych do głosowania. Osoby niepełnoletnie też mogą głosować, jednak zgodę na to musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny – wypełniając formularz dołączony do karty głosowania.

W przypadku głosowania przez internet (ankieta) trzeba zaznaczyć wybrane projekty oraz wpisać adres email, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w ten link jest potwierdzeniem oddania głosu. W przypadku wypełnienia papierowej karty do głosowania trzeba podać numery ID wybranych przez siebie zadań.

Głosowanie w formie elektronicznej odbywa się na stronie bialystok.pl. Natomiast w wersji papierowej można zagłosować w Urzędzie Miejskim przy ul. Słonimskiej 1, w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3, w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5 lub w mobilnym punkcie do głosowania (30 września, 1, 7, 8 października w godz. 11.00-15.00 na Rynku Kościuszki).

Wyniki głosowania poznamy do 31 października. Budżet Obywatelski funkcjonuje w Białymstoku od 2013 roku. W ubiegłorocznej edycji frekwencja była rekordowa – 78 402 (ważne karty). Pierwszy projekt na liście w kategorii ogólnomiejskiej zdobył prawie 9,5 tys. głosów. Zaś pierwszy w kategorii osiedlowej uzyskał poparcie niemal 8 tys. głosów.  

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Do góry