Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Białystok wśród liderów rankingów Wspólnoty

Dodana: 08.10.2020 12:40

Kategorie: Aktualności Ranking

W corocznym rankingu inwestycyjnym magazynu „Wspólnota” Białystok utrzymał drugą pozycję w kategorii miast na prawach powiatu. Natomiast w rankingu wykorzystania funduszy unijnych w latach 2014-2019 Białystok w kategorii miast wojewódzkich zajął trzecie miejsce.  

– To kolejna wysoka lokata Białegostoku w ogólnopolskim rankingu, z której bardzo się cieszę. Od wielu lat staramy się tak planować inwestycje i w taki sposób podejmować wszelkie działania, aby jak najlepiej służyły naszym mieszkańcom, a także tym, którzy nas odwiedzają. Dzięki temu, że maksymalnie wykorzystaliśmy możliwości, jakie dotychczas stwarzała Unia Europejska, Miasto Białystok od lat jest w czołówce miast wojewódzkich najlepiej wykorzystujących środki unijne. W efekcie mamy piękne, nowoczesne i przyjazne miejsce do życia z dobrą infrastrukturą komunikacyjną i rowerową – podsumował ranking „Wspólnoty” prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Ogłoszenie wyników rankingów pisma „Wspólnota” odbyło się wczoraj (7 października) podczas Gali Inwestorów Samorządowych zorganizowanej w ramach XVIII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (7-8.10.2020 r.). Podczas uroczystości Białystok reprezentowała Skarbnik Miasta Stanisława Kozłowska. 

W rankingu inwestycyjnym brane są pod uwagę wszystkie wydatki majątkowe poniesione w ciągu ostatnich trzech lat, aby uniknąć dużych chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Trzeba podkreślić, że poza wydatkami zapisanymi w budżetach, w rankingu w miarę możliwości są uwzględniane wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne. Z rankingu wynika, że rok 2019 dla inwestycji samorządowych był trochę mniej udany niż 2018, jednak na pewno nie można mówić o nim w kategoriach załamania (jak w latach 2016-2017). Biorąc pod uwagę dobiegający końca, szczodry dla Polski siedmioletni budżet europejski, można było po minionym roku oczekiwać więcej, bo to fundusze Unii Europejskiej (UE) w znacznym stopniu determinują wielkość i strukturę inwestycji samorządowych. Trzeba jednak przyznać, że spadek w porównaniu z rokiem 2018 dotyczy tylko gmin i powiatów, a nie miast na prawach powiatu i samorządów wojewódzkich. W tych ostatnich poziom wydatków majątkowych był wyższy niż rok wcześniej. Wysoka, druga lokata – zajęta przez nasze miasto już w poprzedniej edycji rankingu – potwierdza skuteczność i wysoki poziom działań inwestycyjnych Białegostoku. Na pierwszym miejscu znalazło się Opole, a trzecią lokatę zajął Rzeszów, ubiegłoroczny zwycięzca.   

Ranking „Wspólnoty” dotyczący wykorzystania przez samorządy środków z UE w latach 2014-2019 podsumowuje realizację projektów unijnych po sześciu latach funkcjonowania siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. Białystok w tym rankingu, w kategorii miast wojewódzkich zajął trzecie miejsce, za Olsztynem i Rzeszowem. Wyniki tegorocznej edycji są podobne do poprzedniej, jednak w kolejnych latach, ze względu na pogarszającą się sytuację finansową samorządów, mogą być słabsze. Wysokie wyniki tego rankingu są generowane przez samorządy wojewódzkie i miasta na prawach powiatu (wzrost o 6%). W gminach i powiatach wydatkowanie dotacji spadło o ponad 10%.

Wśród najważniejszych realizowanych w Białymstoku inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych można wymienić projekt partnerski „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym”, budowę DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych do ul. Ciołkowskiego (Trasa Niepodległości) i projekt „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej”.

opracowanie: Agnieszka Błachowska

Do góry