• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

Białystok upamiętnił Joannę Piekarską

Dodana: 21.03.2024 15:17

Dziś (21 marca) w Białymstoku uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Joannie Piekarskiej. Tablica została umieszczona na fasadzie budynku Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości przy ul. Warszawskiej 6. W uroczystości uczestniczyli pracownicy i aktorzy Białostockiego Teatru Lalek, a także prezydent miasta Tadeusz Truskolaski.

– W ten sposób upamiętniamy w przestrzeni miasta wielką postać – artystkę, plastyczkę, reżyserkę, poetkę i wreszcie dyrektorkę Teatru „Świerszcz", z którego wyrósł dzisiejszy Białostocki Teatr Lalek – powiedział Tadeusz Truskolaski. – Los na długie lata związał Joannę Piekarską z naszym miastem i to tutaj zostawiła to, co stworzyła najlepszego. Jesteśmy dumni z tego dorobku.

W budynku przy ul. Warszawskiej 6 do tej pory mieści się scena, na której BTL w początkach swojej działalności – pod dyrekcją Joanny Piekarskiej – wystawiał pierwsze spektakle lalkowe dla dzieci i młodzieży. Dziś to teatr znany w całym kraju i poza jego granicami.

Joanna Piekarska urodziła się w 1906 r. w Saratowie. W 1918 roku zamieszkała w Wilnie, gdzie uczęszczała do gimnazjum i konserwatorium, a potem studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Teatr lalkowy znalazł się w kręgu jej zainteresowań w trakcie prac nad szopkami akademickimi. Po zakończeniu II wojny światowej pracowała jako plastyk i dekorator w wileńskim magistracie. Jesienią 1946 roku podjęła pracę w teatrze lalkowym „Baj Pomorski” w Toruniu. Tworzyła teatr lalkowy w tradycyjnym tego słowa rozumieniu, w repertuarze preferowała baśnie i teksty ludowe. W latach 1954–1960 kierowała Teatrem Lalki i Aktora „Marcinek” w Poznaniu, współpracowała też z działem dziecięcym tamtejszej rozgłośni Polskiego Radia.

W 1960 r. została dyrektorem prowadzonego wcześniej przez Piotra Sawickiego Teatru „Świerszcz” w Białymstoku, do którego sprowadziła nowych aktorów. Autorskim, poetycko-baśniowym repertuarem przyczyniła się bardzo do rozwoju artystycznego tej sceny.

Mimo odejścia na emeryturę w 1972 r., nie zaprzestała pracy twórczej reżyserując spektakle w teatrach lalkowych m.in. w Toruniu, Kielcach, Olsztynie, Gdańsku, Rabce i Warszawie. Zmarła w Białymstoku w 1996 roku, w wieku 90 lat.

Anna Kowalska

Do góry