Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Białystok przyjazny rowerzystom

Dodana: 24.11.2020 10:07

Białystok z kolejną nagrodą. Miasto otrzymało certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” w kategorii miast do 400 tys. mieszkańców.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze corocznie przyznaje certyfikaty za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej. Certyfikat jest potwierdzeniem działań gmin na rzecz udogodnień dla miłośników rowerów – należących do lokalnej społeczności lub turystów przybywających, aby zwiedzić interesujący ich zakątek Polski. PTTK w ten sposób wspiera i promuje gminy sprzyjające turystyce rowerowej i angażujące się w polepszenie infrastruktury rowerowej. Jest to jednocześnie promocja i popularyzacja tej formy aktywnego wypoczynku, jak również samych gmin przyjaznych rowerzystom.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona została turystyce kolarskiej, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna, a dzięki inwestycjom gmin coraz więcej osób wybiera rower jako środek lokomocji. Miasto Białystok otrzymało certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom 2020” w kategorii miast do 400 tysięcy mieszkańców dzięki ocenie turystów kolarzy.

– Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia, bo to doskonała promocja dla naszego miasta – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – W ostatnich latach sieć dróg rowerowych w Białymstoku znacząco się powiększyła, mamy ich już łącznie ponad 150 kilometrów.

Finał konkursu odbył się internetowo, a jego wyniki zostały ogłoszone na kanale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom gmin zgłoszonych do konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Doceniło rzetelne zgłoszenia, z bogatą dokumentacją zdjęciowo-filmową, z wykazami szlaków rowerowych oraz ścieżek rowerowych.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, uwzględniając potrzeby rowerzystów, po raz pierwszy ogłosiło Ogólnopolski Konkurs „Gmina Przyjazna Rowerzystom” w 2012 roku.

opracowanie: Anna Kowalska

Do góry