• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Komunikacji Społecznej

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel.: 85 879 79 79

opinia@um.bialystok.pl

Formularz kontaktowy

55 lat Muzeum Wojska

Dodana: 10.10.2023 13:56

Muzeum Wojska w Białymstoku ma już ponad pół wieku. W ramach jubileuszu placówka przygotowała wystawę „55 lat Muzeum Wojska w Białymstoku”. Gośćmi dzisiejszego wernisażu w tej miejskiej instytucji kultury byli zastępcy prezydenta Rafał Rudnicki i Zbigniew Nikitorowicz.

Wystawa czasowa „55 lat Muzeum Wojska w Białymstoku” jest dostępna w siedzibie głównej placówki przy ul. J. Kilińskiego 7.

– Muzeum Wojska jest placówką, która od wielu lat wykonuje pracę związaną z edukacją muzealną. Dzięki niej białostoczanie zdobywają wiedzę na temat historii Polski i naszego miasta. Placówka nieustannie się rozwija – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Gratuluję jubileuszu i życzę pracownikom kolejnych sukcesów.

– Od ponad 50 lat Muzeum Wojska przybliża mieszkańcom regionalną historię. To ważna misja. W swoim dorobku ma wiele wystaw, publikacji i akcji upowszechniających wiedzę o zabytkowych militariach i losach polskich żołnierzy – podsumował zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz. – Osobom zaangażowanym w działalność tej instytucji gratuluję, a białostoczan zapraszam do odwiedzania muzeum.

Historia Muzeum Wojska w Białymstoku rozpoczyna się 26 września 1968 roku, kiedy zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powołano do życia tę instytucję jako Oddział Muzeum Okręgowego. Na tymczasową siedzibę wyznaczono jeden pokój w ówczesnym Muzeum Ruchu Rewolucyjnego, mieszczącym się przy ul. J. Kilińskiego 6, w dawnym pałacu gościnnym Branickich. W chwili powstania zbiory muzeum liczyły 141 eksponatów, jego kierownikiem został Zygmunt Kosztyła, a pierwszą wystawą była ekspozycja „Szlakiem 9. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty”. Do obecnej siedziby instytucję przeniesiono w 1974 roku.

– Na Kilińskiego 7 jesteśmy do dziś. Zrośliśmy się z tym miejscem. To nasz muzealny dom. I jak to w domu – z upływem lat przybywało nam muzealnych rzeczy czyli zabytków. Różne to były przedmioty. Duże, małe, rzadkie, popularne, uniwersalne, itp. Wszystkie na swój sposób opowiadają o historii naszego miasta i kraju. Wiele z nich stało się symbolem epoki, w której powstały. My wśród zgromadzonych przez lata przedmiotów też mamy swoich faworytów – powiedział Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku i autor wystawy.

Swoimi wyborami muzealnicy dzielą się na ekspozycji, często wracając do związanych z danymi eksponatami historii i wspomnień.

Muzeum Wojska w Białymstoku jest najstarszą i największą na wschód od Wisły placówką muzealną oraz ośrodkiem naukowo-badawczym o charakterze historyczno-wojskowym. Więcej informacji o miejskiej placówce kultury znajduje się na stronie muzeum.

Kamila Bogacewicz

Do góry