Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

30. Nagroda Literacka – nabór wniosków

Dodana: 28.12.2020 13:18

Kategorie: Kultura Aktualności

Trwa nabór wniosków do 30. edycji Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego – za najlepszą książkę 2020 roku i poetycki debiut. Można je składać do końca grudnia.

Nagroda Literacka wręczana jest za dokonania w dziedzinie literatury w dwóch kategoriach:  

  • za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy mieszkają, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe,
  • za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.

Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Wnioski (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Zgłoszenia (w zamkniętej kopercie z właściwym dopiskiem) można też składać w przedsionku głównego wejścia do budynku urzędu przy ulicy Słonimskiej 1, w godzinach pracy urzędu, do 31 grudnia 2020 r. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski mogą składać członkowie kapituły i dotychczasowi laureaci Nagrody Literackiej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, instytucje kultury, organy administracji publicznej, wydawnictwa i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć, znajduje się w zakładce Kultura.

Przypominamy, że laureatami Nagrody Literackiej za 2019 rok byli: Agnieszka Pajączkowska (za książkę „Wędrowny zakład fotograficzny”) i Nina Manel (za tom poetycki „Transparty”).

Kamila Bogacewicz

Do góry