• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Styl życia białostoczan – na konferencji

Dodana: 15.04.2016 14:53

Kategorie: Aktualności Zdrowie Sprawy Społeczne

Wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez Urząd Miejski, dotyczących stylu życia białostockiej młodzieży i stanu zdrowia białostoczan, zostały przedstawione na konferencji, która odbyła się w piątek (15 kwietnia) w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych

Badania socjologiczne przeprowadzone zostały w dwóch obszarach. Pierwsze badanie dotyczyło stylu życia młodzieży z Białegostoku. Drugie zaś stanu zdrowia białostoczan. Badania były realizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

To już trzecie badanie poświęcone tematowi „Styl życia młodzieży Białegostoku”, poprzednie edycje miały miejsce w 2005 i 2011 roku. Współczesna młodzież staje przed  wieloma nowymi wyzwaniami. Zmieniające się warunki życia,  media, komercyjna kultura przyjemności  oraz niknące więzi powodują, że młodzi ludzie coraz częściej są zagubieni. Dlatego tak istotne jest, aby ich wspomóc w wypracowaniu  i ukształtowaniu właściwej i trwałej hierarchii wartości. Wyniki badania stylu życia stanowią rekomendację dla wszystkich podmiotów mających wpływ  na wychowanie młodego pokolenia. Będą także inspiracją dla projektowania działań wspierających i profilaktycznych na rzecz dzieci  i młodzieży.

Badania przeprowadzone przez Urząd Miejski w Białymstoku będą dla nas inspiracją – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Umożliwią nam przede wszystkim przygotowanie skutecznych działań wspierających i profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.

Drugi temat, który poddano analizie, dotyczył stanu zdrowia mieszkańców Białegostoku. Wyniki badania zostały przedstawione w dwóch raportach. „Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku   w latach 20042013”  opracowany na podstawie danych pozyskanych z instytucji zajmujących się zbiorem danych medycznych oraz „Ocena stanu zdrowia w opinii mieszkańców Białegostoku” – opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych z mieszkańcami miasta.

Badanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności stanowi punkt wyjścia do realizacji zadań statutowych przez podmioty mające na celu ochronę i promocję zdrowia. Trafna diagnoza, następnie podjęcie właściwych i skutecznych interwencji, jest podstawą do osiągania korzyści zarówno w skali globalnej, jak i w wymiarze indywidualnym.

Anna Kowalska 

Pliki do pobrania

Stan zdrowia - raport instytucjonalny

rozmiar: 1.29 MB PDF pobierz

Stan zdrowia mieszkańców Białegostoku

rozmiar: 2.37 MB PDF pobierz

Styl życia młodzieży Białegostoku

rozmiar: 3.47 MB PDF pobierz
Do góry