• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Karta do głosowania
dla mieszkańców Miasta Białegostoku na projekty
do Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok.

Aby Twója karta była ważna:

  • wypełnij czytelnie i oddaj tylko jedną kartę do głosowania w formie papierowej lub elektronicznej,
  • wpisz prawdziwe dane osoby głosującej,
  • podpisz zawarte w karcie oświadczenia,
  • dołącz zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu (dotyczy osób małoletnich), zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia Nr 1042 /17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 sierpnia 2017 r.
  • potwierdź oddanie głosu poprzez „kliknięcie" w link, który otrzymasz na podany przez siebie adres e-mail.

Aby Twój głos był ważny:

  • Twoja karta musi być ważna,
  • wybierz maksymalnie 1 projekt z listy projektów ogólnomiejskich, wpisując numer ID wybranego projektu w odpowiednim miejscu,
  • wybierz maksymalnie 2 projekty z listy projektów osiedlowych, wpisując numer ID wybranego projektu/ów w odpowiednim miejscu, (nieobowiązkowo)(kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania),
Dane głosującego
Białystok

Oddaję swój głos na:

A. Projekty ogólnomiejskie (max. 1 projekt)

wybór nr ID projektu tytuł zadania opis zadania lokalizacja szacunkowy koszt realizacji1

B. Projekty osiedlowe (max. 2 projekty)

Uwaga! Możesz wybrać projekty z dowolnych osiedli!

wybór nr ID projektu tytuł zadania opis zadania lokalizacja szacunkowy koszt realizacji1
ANTONIUK
BACIECZKI
BEMA
BIAŁOSTOCZEK
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
BOJARY
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
CENTRUM
DOJLIDY
DOJLIDY GÓRNE
DZIESIĘCINY I
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
DZIESIĘCINY II
JAROSZÓWKA
KAWALERYJSKIE
LEŚNA DOLINA
MICKIEWICZA
MŁODYCH
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
NOWE MIASTO
PIASKI
PIASTA I
PIASTA II
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
PRZYDWORCOWE
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
SIENKIEWICZA
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
SKORUPY
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.
SŁONECZNY STOK
STAROSIELCE
WYGODA
WYSOKI STOCZEK
ZAWADY
ZIELONE WZGÓRZA
brak projektów zgłoszonych lub zakwalifikowanych do głosowania.

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2018 rok.

1 Szacunkowy koszt zadania, może ulec zmianie w toku realizacji zadania.

Do góry