Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Aktualności

 • cat05.07.2021 14:09

  Dotacje na turystykę

  Przejście do artykułu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2022 rok.

  Prezydent Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pod nazwą „Organizacja wycieczek tematycznych po Białymstoku z wykorzystaniem zabytkowych autobusów komunikacji miejskiej”, w okresie od 1 lipca do 30 września 2021 r.

 • cat08.06.2021 11:41

  Milion na zabytek

  Link otwierający artykuł

  Rozpoczął się pilotaż konkursu „Nasz Zabytek” organizowanego przez Fundację Most the Most na terenie województwa podlaskiego. Mogą wziąć w nim udział także mieszkańcy Białegostoku. Do wygrania jest 1 mln zł, który zostanie przeznaczony na renowację zabytku wskazanego w zwycięskim projekcie.

 • cat02.06.2021 11:43

  Dotacje na turystykę

  Ponad 100 tysięcy złotych dotacji otrzymają organizacje pozarządowe na realizację zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Prezydent Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert pod nazwą „Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok”.

 • cat02.06.2021 10:27

  Dwanaście projektów kulturalnych

  Miasto Białystok rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na drugie półrocze 2021 r. Dzięki temu z miejskim wsparciem zostanie zrealizowanych 12 różnorodnych projektów.

 • cat18.05.2021 13:47

  Konkursy dla organizacji pozarządowych

  Miniaturka_konkurs-ogłoszeniez_565x246.png

  Organizacje pozarządowe działające na rzecz białostoczan mogą ubiegać się o dotacje w dwóch programach finansowanych ze środków miejskich. Ogłoszone zostały dwa konkursy. Jeden na finansowanie wkładów własnych do projektów, które są realizowane z pieniędzy pozyskanych spoza budżetu miasta. Drugi – umożliwiający organizacjom pozarządowym zakup usług i sprzętów ułatwiających osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do realizowanych działań.

 • cat13.04.2021 12:36

  Konkurs na drugie półrocze

  Przejście do artykułu o konkursie na drugie półrocze w dziedzinie kultura i sztuka

  Miasto ogłosiło ostatni w tym roku konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Można do niego zgłaszać projekty, które będą realizowane w drugim półroczu. Budżet konkursu to 116,5 tys. zł.

 • cat11.03.2021 12:52

  Konkurs na prowadzenie punktu turystycznego

  Przejście do artykułu o konkursie na prowadzenie punktu turystycznego

  Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na prowadzenie sezonowego punktu informacji turystycznej przy ulicy Jana Kilińskiego. Przyjmowanie zgłoszeń mija 2 kwietnia. Budżet konkursu wynosi 125 tys. zł.

 • cat25.02.2021 12:02

  Małe projekty kulturalne

  Przejście do artykułu o konkursie na małe projekty kulturalne

  Miasto Białystok ogłosiło konkurs „Niskobudżetowe projekty osiedlowe” na realizację zadań w dziedzinie kultury. Jego budżet to 100 tys. zł, a oferty można składać do 19 marca.

 • cat16.02.2021 12:21

  Konkurs na działania z pomocy społecznej

  Przejście do artykułu o konkursie na działania z pomocy społecznej

  Miasto Białystok ogłosiło konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Wsparcie będzie skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej. Oferty można składać do 1 marca. Budżet konkursu to 60 tysięcy złotych.

 • cat02.02.2021 11:29

  Konkurs – edukacja i wychowanie

  Przejście do artykułu o konkursie ofert na zadania z zakresu edukacji i wychowania

  Miasto Białystok przeznaczyło 400 tys. zł na konkurs ofert z zakresu edukacji i wychowania w 2021 roku. Dzięki temu będą realizowane zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w formie warsztatów i szkoleń dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • cat04.01.2021 12:47

  Wydarzenia kluczowe z dofinansowaniem

  Przejście do artykułu o dofinansowaniu wydarzeń kluczowych

  Festiwale Up To Date Festival, "Na pograniczu kultur" oraz "Biała Czysta Kulturalna – rzeka dla mieszkańców" – ze wsparciem Miasta. Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Program Wydarzeń Kluczowych. Trzyletni budżet konkursu to 1,8 mln zł.

 • cat04.01.2021 12:16

  Pieniądze na kulturę

  Przejście do artykułu o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań kulturalnych w 2021 roku

  Konkurs na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku został rozstrzygnięty. Miejskie wsparcie finansowe otrzymają 34 projekty kulturalne o łącznej wartości 700 tys. zł.

 • cat14.12.2020 11:35

  Stypendia dla twórców profesjonalnych

  Przejście do artykułu o stypendiach dla twórców profesjonalnych

  Trzynastu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2021. Dzięki temu z miejskim wsparciem zostaną zrealizowane różnorodne projekty, np. fotograficzne, muzyczne i teatralne. Do stypendystów trafi łącznie 170 tys. zł.

 • cat02.12.2020 12:45

  Pieniądze na sport

  Przejście do artykułu o finansowaniu sportu

  Miasto Białystok ogłosiło trzy konkursy ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w naszym mieście w 2021 roku.

 • cat25.11.2020 11:49

  Konkurs w ramach wydarzeń kluczowych

  Przejście do artykułu o konkursie w ramach wydarzeń kluczowych

  Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację projektów w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie „Programu Wydarzeń Kluczowych”. Budżet konkursu w 2021 roku to 600 tys. zł. Oferty można składać do 16 grudnia.

 • cat24.11.2020 09:32

  Pieniądze na kulturę

  Przejście do artykułu o pieniądzach na kulturę

  Ponad milion złotych to budżet corocznego konkursu ofert na realizację projektów w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w Białymstoku. Oferty można składać do 16 grudnia.

 • cat25.09.2020 15:39

  Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – rozstrzygnięcie konkursów

  Oryginalność, pomysłowość i estetyka to główne kryteria jakimi kierowały się komisje oceniające nadesłane zdjęcia w licznych konkursach organizowanych przez Miasto Białystok w ramach tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniach 16-22 września 2020 r.

 • cat26.08.2020 14:15

  Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020”

  Przejście do artykułu o otwartym konkursie ofert.

  Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020”. W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony operator projektów, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującym budowanie poczucia wspólnoty i więzi sąsiedzkich mieszkańców Białegostoku na poszczególnych osiedlach poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania negatywnym skutkom epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

 • cat13.05.2020 13:40

  Konkurs ofert w dziedzinie kultury

  Przejście do artykułu o Aktywnej kulturze pamięci

  Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia.

 • cat06.05.2020 13:47

  Wsparcie organizacji pozarządowych – wkłady własne

  Przejście do artykułu o otwartym konkursie ofert.

  Do 15 maja 2020 r. mogą składać swoje oferty organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, które chcą wziąć udział w otwartym konkursie na dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych spoza budżetu Miasta.

Do góry