• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Od 1 lipca 2022 r. zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- dotyczy działalności gospodarczej

Dodana: 14.06.2022 14:35

Informujemy, że na mocy uchwały Nr LIII/753/22 Rady Miasta Białystok z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 2025) począwszy od 01.07.2022 roku obowiązują nowe stawki opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemników o pojemności 0,08m3 i o pojemności 0,12m3.

Stawki te będą wynosiły miesięcznie:

- za pojemnik o pojemności 0,08m3 – 5,00 zł (dotychczasowa stawka – 4,00 zł),

- za pojemnik o pojemności 0,12m3 – 7,00 zł (dotychczasowa stawka – 6,00 zł).

W związku z powyższym do właścicieli nieruchomości, którzy aktualnie deklarują takie pojemniki, w najbliższych dniach zostaną przesłane stosowne zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od lipca br. Zawiadomienia będą dotyczyły opłaty za nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości tzw. mieszane, tzn. w części zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne.

Bez zmiany pozostaje wysokość opłaty za nieruchomości zamieszkałe oraz za pojemniki o pozostałych pojemnościach wskazane w w/w uchwale. Zgodnie z uchwałą od 1 lipca br. nie będzie również możliwości deklarowania pojemników typu prasokontener o pojemności 12m3, 14m3 i powyżej 14m3.

Równocześnie informujemy, że po otrzymaniu zawiadomienia - w przypadku składania deklaracji zmieniających - wyliczając opłatę należy uwzględnić nowe stawki za w/w pojemniki obowiązujące od lipca 2022r. (dotyczy właścicieli, którzy deklarują pojemniki o tych pojemnościach).

W przypadku dodatkowych pytań ws. deklaracji zapraszamy do kontaktu:

Departament Finansów Miasta, Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok:

tel. 85 869 6591 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: I, K)
tel. 85 869 6592 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: A, B, C, Ć, F)
tel. 85 869 6593 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: L, Ł, M, O, Q)
tel. 85 869 6594 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: S, Ś, T)
tel. 85 869 6595 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: D, E, G, H, J)
tel. 85 869 6596 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż)
tel. 85 869 6597 (osoby fizyczne i prawne zaczynające się od liter: N, P, R)

Do góry