• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino i Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dodana: 19.01.2023 15:00

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że od 23 stycznia 2023 r. w godzinach porannych (7.00 – 9.00) na skrzyżowaniu ulic: Bohaterów Monte Cassino i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w rejonie dworca PKS, planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Zostanie zlikwidowana istniejąca sygnalizacja świetlna, a w miejscu dotychczasowego skrzyżowania zostanie wyznaczone skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zmianie ulegnie także lokalizacja przejść dla pieszych - ruch pieszy odbywać się będzie z wykorzystaniem przejść na wysokości budynku dworca PKS.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu może ulec zmianie.

Powyższe utrudnienia związane są z budową Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną - układ drogowy.

Do góry