• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zmiana organizacji ruchu na Rondzie Św. Faustyny Kowalskiej – skrzyżowaniu ulic: Poleskiej – Jurowieckiej – Alei 1000-lecia Państwa Polskiego

Dodana: 23.06.2022 09:14

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że od 26 czerwca 2022 r. na Rondzie Św. Faustyny Kowalskiej – skrzyżowaniu ulic: Poleskiej – Jurowieckiej – Alei 1000-lecia Państwa Polskiego zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, tzn. na rondzie zostaną wyznaczone buspasy. W związku z powyższym zmianie ulegnie oznakowanie tarczy ronda oraz pasów wjazdowych na rondo. Na ulicy Jurowieckiej pas prawy służyć będzie do skrętu w prawo oraz stanowić będzie buspas do jazdy na wprost. Na wjeździe od strony Alei 1000-lecia Państwa Polskiego pas lewy służyć będzie do jazdy na wprost i w lewo, a pas prawy do skrętu w prawo oraz stanowić będzie buspas.

Ponadto po zjeździe z ronda nie będzie możliwy skręt w lewo w ulicę Białostoczek.

Dodatkowo zostanie wykonane oznakowanie wyznaczające ciąg pieszo – rowerowy, który łączyć będzie istniejącą wzdłuż Alei 1000-lecia Państwa Polskiego ścieżkę (po prawej stronie, jadąc w kierunku ronda) z ciągiem pieszo – rowerowym wzdłuż ulicy Jurowieckiej.

W związku z powyższym w dniach 24 – 25 czerwca 2022 r. w godzinach nocnych: 20.00 - 6.00 na rondzie oraz na wlotach na rondo wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu związane z wykonaniem nowego oznakowania.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ww. terminy wprowadzenia nowej organizacji ruchu mogą ulec zmianie.

Do góry