• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zmiana organizacji ruchu na rondzie - skrzyżowaniu ulic: Gen. Franciszka Kleeberga – Narodowych Sił Zbrojnych – Szosa Ełcka

Dodana: 21.06.2022 13:40

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że od 27 czerwca 2022 r. na rondzie - skrzyżowaniu ulic: Gen. Franciszka Kleeberga – Narodowych Sił Zbrojnych – Szosa Ełcka zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu, tj. rondo będzie funkcjonowało jako rondo turbinowe, o ograniczonych relacjach. Zmianie ulegnie oznakowanie tarczy ronda oraz oznakowanie kierunków ruchu na pasach wjazdowych na rondo. Na ulicy Gen. Franciszka Kleeberga pas lewy służyć będzie tylko do skrętu w lewo, a pas prawy do jazdy na wprost i w prawo. Na ulicach: Narodowych Sił Zbrojnych oraz Szosa Ełcka pas wjazdowy lewy służyć będzie do jazdy na wprost i w lewo, a pas prawy tylko do skrętu w prawo.

W związku z powyższym w dniach 24 – 26 czerwca 2022 r. w godzinach nocnych: 20.00 - 6.00 na rondzie oraz na wlotach na rondo wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu związane z wykonaniem nowego oznakowania.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ww. terminy wprowadzenia nowej organizacji ruchu mogą ulec zmianie.

Do góry