Facebook icon
  • Rynek Kościuszki w Białymstoku

Zmiana dotychczas obowiązującej organizacji ruchu na al. 1000-lecia Państwa Polskiego

Dodana: 09.10.2019 09:32

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że od 11 października 2019 r. od godz. 11.00 na al. 1000-lecia Państwa Polskiego zostanie wprowadzona zmiana w dotychczasowej organizacji ruchu. Umożliwiony zostanie wjazd i wyjazd z osiedla bloków (numery od 52 do 60) przy al. 1000-lecia Państwa Polskiego w kierunku centrum bezpośrednio al. 1000-lecia Państwa Polskiego.

Na czas prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót nawierzchniowo – bitumicznych całkowicie zostanie zamknięty wlot ul. Wileńskiej. Wjazd i wyjazd z osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Wileńskiej i ulicach bezpośrednio sąsiadujących odbywać się będzie poprzez ul. Grodzieńską, zgodnie z ustawionymi znakami objazdu.

Powyższe utrudnienia związane są z realizacją inwestycji: „Budowa odcinka al. 1000-lecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską w Białymstoku wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą”.

Do góry