• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zasady korzystania przez obywateli Ukrainy z przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej/Правила користування автобусами Білостоцького міського транспорту громадянами України

Dodana: 29.08.2022 15:00

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej informuje, że obywatele Ukrainy korzystający z Białostockiej Komunikacji Miejskiej na podstawie wydanej na ich imię i nazwisko imiennej Białostockiej Karty Miejskiej, począwszy od piątku 26 sierpnia mogą zgłaszać się do Punktów Obsługi Klienta BKM na ul. Lipowej 16 i  ul. Składowej  11 w celu zapisania na karcie miejskiej bezpłatnego biletu, który będzie obowiązywał do 30 listopada 2022 roku.

Obywatele Ukrainy, którzy nie posługują się imienną Białostocką Kartą Miejską mogą podróżować bezpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

BKM zwraca uwagę, iż wygodniej jest posługiwać się Białostocką Kartą Miejską niż np. paszportem, a podczas kontroli dokument potwierdzający obywatelstwo Ukrainy lub imienną Białostocką Kartę Miejską należy okazać kontrolerowi biletów.

Brak dokumentu lub imiennej Białostockiej Karty Miejskiej z zakodowanym biletem będzie skutkował wystawieniem mandatu za jazdę bez biletu.


Управління міського транспорту (УМТ) Білостока інформує, що громадяни України, які користуються міським транспортом Білостока на підставі особистої Картки міста Білостока, виданої на їх ім’я та прізвище, починаючи з п'ятниці 26 серпня можна відвідати Пункти обслуговування клієнтів УМТ за адресою вул. Ліпова 16 і  вул. Складова  11, щоб зберегти безкоштовний квиток на міську картку, яка діятиме до 30 листопада 2022 року.

Громадяни України, які не користуються особистою (іменною) Карткою міста Білосток, можуть подорожувати безкоштовно на підставі документа, що підтверджує громадянство України.

УМТ звертає увагу, що зручніше користуватися Карткою міста Білосток, ніж, наприклад, паспортом, a під час контролю документів підтвердження громадянства України або особисту Картку міста Білосток необхідно пред’явити контролерові квитків.

Відсутність документа або особистої Картки міста Білосток із закодованим квитком призведе до оформлення штрафу за проїзд без квитка.

 

Do góry