• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Zajęcia klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Dodana: 13.11.2019 12:27

Kategorie: Niepełnosprawni

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.  W ramach programu Warsztat Terapii Zajęciowej zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Beneficjentami programu mogą być:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Warunki uczestnictwa w programie:

Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

  • PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  • innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

W związku z powyższym zapraszamy Warsztaty Terapii Zajęciowej z terenu Miasta Białystok do wzięcia udziału w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” i złożenia wniosku o przyznanie środków PFRON w terminie do 22 listopada 2019 roku w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

wzór sprawozdania

rozmiar: 33.71 KB DOCX pobierz

wzór umowy

rozmiar: 119.5 KB DOC pobierz

wzór wniosku

rozmiar: 83 KB DOC pobierz
Do góry