• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Różnorodność przestrzenią dialogu” już za nami!

Dodana: 15.06.2022 15:15

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy intensyfikację migracji do Polski. W polskich przedszkolach i szkołach znacznie wzrosła liczba uczniów z doświadczeniem migracji, pochodzących głównie ze Wschodu (Białoruś, Ukraina). Są to osoby zarówno z rodzin migrantów ekonomicznych, jak i przymusowych. Poza tym, od pewnego czasu jesteśmy świadkami kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. Od momentu agresji Rosji na Ukrainę do Polski przybywają osoby uciekające przed wojną. Zmiana specyfiki migracji stawia przed placówkami edukacyjnymi szereg nowych wyzwań (tj. praca z grupą zróżnicowaną kulturowo, wzmacnianie procesu integracji uczniowskiej, itd.). Szczególnie ważnym zadaniem, które stoi przed edukacją, jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na sytuację oraz odmienność osób doświadczających migracji.

Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, idei dialogu oraz poznawania odmiennych kultur została zrealizowana XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Różnorodność przestrzenią dialogu”.

9 czerwca 2022r. w  Szkole Podstawowej nr 26 im. S. Staszica w Białymstoku w ramach obchodów Dnia Uchodźcy miało miejsce podsumowanie realizowanej cyklicznie inicjatywy.

W tym roku konkurs został zorganizowany pod hasłem „Otwartość na Innego – źródło wzbogacających doświadczeń”. XI edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W trzech kategoriach konkursu: plastycznej, literackiej i fotograficznej, wpłynęło łącznie 120 prac. Uczniowie różnych narodowości, za pomocą różnych form ekspresji artystycznej, ukazali ścieżki budowania pozytywnych interakcji z Innymi oraz ich wspierania. Zaprezentowali to, w jaki sposób relacje z Innymi, bez względu na kraj pochodzenia, przynależność narodową, etniczną i religijną, mogą rozwijać wrażliwość na odmienność, uczyć zachowań prospołecznych oraz stanowić płaszczyznę wymiany wzbogacających doświadczeń.

Program imprezy, organizowanej w związku ze Światowym Dniem Uchodźcy, obejmował:

  • warsztaty dotyczące praw dziecka adresowane do dzieci i młodzieży;
  • ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród;
  • prezentację projektu „Siła społeczności tkwi w różnorodności” oraz zdjęć i prac wykonanych w jego trakcie przez dzieci i młodzież;
  • prezentację wybranych rezultatów badań partycypacyjnych zrealizowanych wśród uczniów z  doświadczeniem migracji pt. „Polska szkoła w metaforze” (Fundacja Otwartej Edukacji, Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku);
  • pokaz tańców kaukaskich w wykonaniu zespołu Lowzar,
  • pokaz sportowy przygotowany przez Klub Sportowy Wschód.

 Inicjatywę honorowym patronatem objęli Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku oraz Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Informacja o Dniu Uchodźcy i podsumowaniu XI edukacji konkursu Różnorodność... (do odczytu)

rozmiar: 101,25 KB PDF pobierz
Do góry