Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

X edycja konkursu „Nasz Czysty Białystok”

Dodana: 15.06.2021 10:09

Kategorie: Edukacja

10 czerwca 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku odbyła się X edycja Miejskiego Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Nasz Czysty Białystok” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białystok. Pierwsza edycja konkursu została zorganizowana z inicjatywy Pani Haliny Wasiak – radnej Miasta Białystok w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w 2010 roku. Od roku 2014 organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku i Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy”. Współorganizatorem zaś: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Sponsorami tegorocznej edycji byli: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „KPK” w Białymstoku.

Naszą uroczystość uświetnił swoim udziałem Pan Łukasz Prokorym, przewodniczący Rady Miasta Białystok, który przekazał podziękowania organizatorom wszystkich edycji konkursu.

Tematami przewodnimi wszystkich edycji konkursu była ochrona powietrza, wody i ziemi. Konkurs ten co roku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów białostockich szkół.

W tym roku uczniowie szkół podstawowych mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej lub fotografii obrazującej hasło: „My przyrodę szanujemy – śmieci całą rodziną segregujemy”. Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, przyznano również wyróżnienia.

Nagrodzone prace można oglądać na  wystawie w szkole oraz  w wydanej broszurze i plakacie. Plakat zostanie umieszczony w autobusach Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „KPK” w Białymstoku i będzie upowszechniał segregację śmieci.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do uczestnictwa w następnych edycjach konkursu.

Do góry