• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie założenia Białostockiego Centrum Edukacji.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie założenia Białostockiego Centrum Edukacji.

Projekt ww. uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został umieszczony na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładce ,,Dla mieszkańców/Białystok Obywatelski” w sekcji ,,Konsultacje i Opinie”, podsekcja ,,Konsultacje z NGO”, jak też przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Konsultacje odbyły się w terminie od 24 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w załączeniu.

Wyniki konsultacji społecznych uchwały ws. założenia Białostockiego Centrum Edukacji (do odczytu)

rozmiar: 36,5 KB DOC pobierz

Wyniki konsultacji społecznych uchwały ws. założenia Białostockiego Centrum Edukacji

rozmiar: 643,81 KB PDF pobierz
Do góry