• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku

Dodana: 05.07.2022 13:50

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku.

Konsultacje odbyły się w terminie od 14 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. Adresatami konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta.

Projekt w/w uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został umieszczony na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładkach: „Dla mieszkańców/Edukacja” oraz „Dla mieszkańców/Białystok Obywatelski” w sekcji „Konsultacje i Opinie”, podsekcja „Konsultacje z NGO”  oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w załączeniu.

Informacja o wynikach konsultacji spolecznych

rozmiar: 446,89 KB PDF pobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych (do odczytu)

rozmiar: 32,5 KB DOC pobierz
Do góry