• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Konsultacje odbyły się w terminie od 13 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. Adresatami konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta.

Projekt w/w uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został umieszczony na portalu miejskim www.bialystok.pl w zakładce ,,Dla mieszkańców/Białystok Obywatelski” w sekcji ,,Konsultacje i Opinie”, podsekcja „Konsultacje z NGO.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w załączeniu.

Informacja o wynikach konsultacji

rozmiar: 848,06 KB PDF pobierz

Informacja o wyniku konsultacji spolecznych (do odczytu)

rozmiar: 37,5 KB DOC pobierz
Do góry