• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Wynik konsultacji uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Dodana: 16.12.2022 14:25

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Konsultacje odbyły się w terminie od 30 listopada do 12 grudnia 2022 r. Adresatami konsultacji społecznych były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Miasta.

Projekt w/w uchwały wraz z ankietą konsultacyjną został umieszczony na portalu miejskim bialystok.pl (w zakładce "Dla mieszkańców/Białystok Obywatelski” w sekcji ,,Konsultacje i Opinie”, podsekcja „Konsultacje z NGO”) oraz przesłany pocztą elektroniczną organizacjom pozarządowym znajdującym się w bazie danych Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji znajduje się w załączeniu.

Sprawozdanie z konsultacji (skan)

rozmiar: 46,58 KB PDF pobierz

Sprawozdanie z konsultacji (do odczytu)

rozmiar: 37 KB DOC pobierz
Do góry