• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Utrudnienia w ruchu związane z remontami nawierzchni ulic

Dodana: 14.03.2023 10:20

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że w dniach 15 - 20 marca 2023 r., w godz. 9.00 – 14.00, w związku z planowanymi remontami bieżącymi nawierzchni, na niżej wymienionych ulicach wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na miejscowym zawężeniu jezdni.

  • Transportowa (przed skrzyżowaniem z ul. Składową);
  • ulica łącząca ulice: Pogodną i Zachodnią, równoległa do ulicy Wiejskiej, (w rejonie skrzyżowania z ul. Pogodną);
  • ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Pogodnej (na wys. budynku nr 22);
  • Składowa (przed skrzyżowaniem z ul. Pogodną i ul. Transportową);
  • Gen. Józefa Bema (przy Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika).

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych ww. terminy występowania utrudnień mogą ulec zmianie.

Proszę o przekazanie powyższych informacji o utrudnieniach w ruchu zainteresowanym instytucjom.

Do góry