Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Utrudnienia w ruchu związane z regulacją studni kanalizacji deszczowej

Dodana: 09.10.2020 14:13

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że w terminie od 12 października br. od godz. 9.00 do 14 października br. do godz. 16.00 w związku z prowadzonymi pracami remontowymi studni kanalizacji deszczowej wystąpią miejscowe utrudnienia w ruchu polegające na zawężeniu jezdni na niżej wymienionych ulicach:

  1. Hetmańska, przed skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską, na jezdni w kierunku Starosielc,
  2. Składowa, na wys. firmy MISPOL S.A., na jezdni w kierunku ul. Pogodnej,
  3. K. Pułaskiego, na wysokości zjazdu z posesji nr 17, na jezdni w kierunku ul. Kawaleryjskiej,
  4. Dojlidy Fabryczne, na wys. firmy BIAFORM S.A., przed przejściem dla pieszych, na jezdni w kierunku centrum miasta,
  5. ks. St. Suchowolca, na wys. kwiaciarni MARGARITKA, przed Rondem Artura Hasbacha, na jezdni w kierunku centrum miasta.
Do góry