• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Utrudnienia w ruchu ulica Władysława Raginisa

Dodana: 23.05.2023 15:25

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, iż od 29 maja 2023 r. od godzin porannych, na ulicy Władysława Raginisa, planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.

  • zamknięty zostanie wylot z ul. Jaroszówka do ul. Wł. Raginisa (skrzyżowanie z ul. Jutrzenki),
  • zamknięty zostanie wylot z ul. Baśniowej do ul. Wł. Raginisa (skrzyżowanie z ul. Uśmiechu),
  • zamknięty zostanie wylot z ul. Gwiazdkowej do ul. Wł. Raginisa (wyjazd możliwy ul. Uśmiechu),
  • zamknięta zostanie pętla autobusowa przy ul. Niemeńskiej, a przystanek autobusowy na pętli zostanie przeniesiony za pętlę autobusową na ul. Niemeńską.

Powyższe utrudnienia obowiązywać będą do momentu wprowadzenia kolejnego etapu prac. Związane są one z przebudową i rozbudową ul. Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok – wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla, realizowaną przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Do góry