Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Utrudnienia w ruchu na ulicy płk. Czesława Hake

Dodana: 14.01.2022 09:42

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że w terminie od 19 stycznia 2022 r. od godz. 6.00 do 31 marca 2022 r. na ulicy płk. Czesława Hake, w rejonie ogródków działkowych, po stronie lewej jadąc w kierunku ulicy Adama Mickiewicza, wystąpią utrudnienia polegające na częściowym wyłączeniu z użytkowania parkingu oraz chodnika i wyznaczeniu tymczasowego ciągu pieszego.

Powyższe utrudnienia związane są z budową zbiornika retencyjnego, sieci kanalizacji deszczowej i dojazdu serwisowego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach w Białymstoku.

Do góry