Facebook icon
  • 200521 pano-1.jpg

Utrudnienia w ruchu na ul. mjr Hubala

Dodana: 25.06.2020 15:28

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że na ul. mjr Hubala w terminie od 29.06.2020 r. do 21.08.2020 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i budową sieci wodociągowej przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o..

Dodatkowo w związku z ww. pracami w dniu 29.06.2020 r. wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, a w dniu 06.08.2020 r. na ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego, na skrzyżowaniu tych ulic z ul. mjr Hubala. Prace będą prowadzone przy zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu. Rozpoczną się od skrzyżowania z ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego i postępować będą w kierunku ul. K. Pużaka.

Ponadto w poniższych terminach, z uwagi na specyfikę prowadzonych prac, ul. mjr Hubala zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu:

- w terminie od 30.07.2020 r. do 03.08.2020 r. na odcinku od ul. Św. Maksymiliana Marii Kolbego do ul. Jęczmiennej,

- w terminie od 11.08.2020 r. do 13.08.2020 r. na odcinku od ul. Joachima Lelewela do ul. Ignacego Domeyki.

W trakcie prowadzonych prac zapewniony zostanie dojazd mieszkańcom okolicznych posesji, służbom ratunkowym i pojazdom obsługującym budowę.

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią także utrudnienia w ruchu pieszych: ruch odbywać się po ustawionych kładkach lub przeniesiony zostanie na drugą stronę ulicy.

Do góry