Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Utrudnienia na ulicach: Elektrycznej, Mieszka I, Słonimskiej związane z remontami bieżącymi ulic

Dodana: 28.04.2021 12:48

Kategorie: Utrudnienia drogowe

Informujemy, że w związku z prowadzonymi remontami bieżącymi nawierzchni (frezowanie, wykonanie nowych warstw nawierzchni, regulacja studni i wpustów kanalizacji deszczowej) wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu polegające na miejscowym połówkowym zawężeniu jezdni na czas prowadzenia prac w godzinach od 6:00 do 18:00 na niżej wymienionych ulicach, w następujących terminach:

1. Od 5 maja 2021 r. do 8 maja 2021 r. prace prowadzone będą na ulicy Elektrycznej, na odcinku od ulicy Adama Mickiewicza do ulicy Jana Klemensa Branickiego. Na czas prowadzonych prac nie będzie możliwości przejazdu autobusów komunikacji miejskiej.

2. Od 6 maja 2021 r. do 8 maja 2021 r. utrudnienia wystąpią na ulicach:

  • Mieszka I, prace prowadzone będą na zatoce autobusowej, przystanek komunikacji miejskiej nr 255 „Mieszka I/Piastowska” oraz częściowo na przyległym pasie ruchu,
  • Słonimskiej, prace prowadzone będą na przejściu dla pieszych, na wysokości budynku nr 8.
Do góry