Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dodana: 16.11.2021 13:37

Kategorie: Niepełnosprawni

W dniu 12 listopada 2021 r. wpłynęła oferta Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski pn. „Promocja aktywności osób niewidomych w mieście Białystok”.
Oferta uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Białegostoku, który przyznał na realizację zadania dotację w kwocie 10 000 zł.
W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie oferty można składać w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. Bema 60/1 ewentualne uwagi co do realizacji oferty.

Uproszczona oferta

rozmiar: 2,1 MB PDF pobierz
Do góry