• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Udział społeczeństwa w opracowaniu projektu "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku"

Dodana: 21.03.2018 14:58

Kategorie: Ochrona środowiska Konsultacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że został opracowany projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku”.

Informujemy, że zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Uwagi i wnioski do projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2018 r., w sposób i w formie podanej w obwieszczeniu.

Obwieszczenie w tej sprawie, jak również projekt przedmiotowego dokumentu znajdują się także na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie

rozmiar: 379.48 KB PDF pobierz

Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem

rozmiar: 3.27 MB PDF pobierz
Do góry