Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej)

Dodana: 09.11.2021 10:15

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej)

Informujemy, że w dniu 25 października 2021 r. Rada Miasta Białystok uchwaliła uchwałą Nr XLIV/629/21 zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej), obejmującą nieruchomości położone przy ulicy Parkowej 1, 3, 11, 13 i 13A oraz przy ulicy A. Mickiewicza 20/1 (działki o numerach 2058, 2059, 2057 oraz 2043/1 i 2034/2).

Wymieniona wyżej uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 02 listopada 2021 r. pod poz. 4083. Dokument wejdzie w życie 17 listopada 2021 r.

Z ww. dokumentem oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można zapoznać się w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. dr I. Białówny 11 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty będą dostępne również na stronie internetowej: www.gisbialystok.pl.

Podczas wizyty w urzędzie należy pamiętać o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Osoby chcące zapoznać się z ww. dokumentami zachęca się do wcześniejszego telefonicznego umówienia wizyty pod nr telefonów: 85 869 6655; 85 869 6603 lub 85 869 6608.

Dodatkowe informacje na stronie BIP.

Do góry