• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w województwie podlaskim

Dodana: 22.11.2022 11:35

Kategorie: Edukacja

Projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grantobiorcą projektu jest Miasto Białystok, a realizatorem - na mocy udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku pełnomocnictwa  - koordynująca Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku  we współpracy z  Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku.

Celem projektu  jest:

  • przygotowanie kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wykorzystania opracowanych narzędzi diagnostycznych z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego,
  • wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu na terenie szkół i przedszkoli modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i działań postdiagnostycznych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, w tym wynikających z niepełnosprawności dzieci i uczniów. 

Termin realizacji projektu

Projekt jest realizowany w województwie podlaskim od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

Informacja o projekcie (do odczytu)

rozmiar: 120,79 KB PDF pobierz
Do góry