• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe

Dodana: 19.03.2024 13:57

Kategorie: Kultura

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 259/24 z 15 marca 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2024 roku, pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe. Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 150 000 zł.
Do dnia 7 marca 2024 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 13 potwierdzeń złożenia oferty oraz 1 oferta. 1 potwierdzenie złożenia oferty wpłynęło po terminie. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 11 dotacji na łączną kwotę 107 000 zł. 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana wysokość dotacji

1

Fundacja Inny Świat Rodziny

Klub osiedlowy na Bema

8 000,00 zł

2

Fundacja Dom

Fasty - kolejne historie II

12 000,00 zł

3

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne TAK

VII koncert z cyklu „Wysoki stoczek-wysoka kultura”

6 000,00 zł

4

Fundacja na rzecz edukacji formalnej i nieformalnej oraz integracji społecznej M-patia

Dobrze w domu, ale w grupie lepiej

8 000,00 zł

5

Fundacja "Pro Anima"

Festiwal Kultury Staropolskiej - Starosielskie Prezentacje

12 000,00 zł

6

Fundacja "Artystyczna Fama"

KLUBOWE SPOTKANIA Z MUZYKĄ

12 000,00 zł

7

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Bajkowe Wieczorki Baletowe 2024

10 000,00 zł

8

Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel"

„Festyn rodzinny”

12 000,00 zł

9

Arteko

Splecione losy roślin i ludzi we wsi, która zrosła się z miastem - cykl filmów

7 000,00 zł

10

Stowarzyszenie Big Picture

Animacja poklatkowa

10 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Popularyzacji Inicjatyw Kulturalnych BIS

Koncert „Soon a will be...”

10 000,00 zł

 W 2024 r. planowane są jeszcze otwarte konkursy ofert:

  • Konkurs ofert na zadania realizowane w II półroczu 2024 r. (planowane środki - 401 500 zł, planowany termin ogłoszenia: kwiecień 2024, termin realizacji zadań – czerwiec-grudzień 2024);
  • „Koncert plenerowy - muzyczny Białystok” – konkurs w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 (środki w budżecie - 59 000 zł, planowany termin ogłoszenia: kwiecień/maj 2024).

Zarządzenie nr 259_24

rozmiar: 324.03 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 259_24 (do odczytu)

rozmiar: 29 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia

rozmiar: 487.73 KB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia (do odczytu)

rozmiar: 16.63 KB DOCX pobierz
Do góry