• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku

Dodana: 13.04.2023 10:30

Zarządzeniem Nr 330/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r. Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie działań aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców Białegostoku w wieku 60 lat i więcej".

 Wykaz podmiotów biorących udział w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie Nr 330/23 (do odczytu)

rozmiar: 59 KB DOC pobierz

Zarządzenie Nr 330/23 (skan)

rozmiar: 727,85 KB PDF pobierz
Do góry