Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Dodana: 31.12.2021 08:52

Kategorie: Kultura

Prezydent Miasta Białegostoku zarządzeniem nr 1072/21 z 30 grudnia 2021 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia.

Kwota zaplanowana w konkursie wynosiła 1.200.000 zł, w tym 580.000 zł na podpisane umowy trzyletnie. Do rozdysponowania było 620.000 zł.

W niniejszym konkursie zostało złożonych 69 ofert. Do dnia 16.12.2021 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 68 ofert. Jedna oferta wpłynęła po terminie. Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 36 dotacji na łączną kwotę 620.000 zł.  

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji (w zł)/ Ocena formalna

1

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Bogu Dźwięki 2022

5 000,00  

2

Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem"

Migamy Mickiewicza

8 000,00  

3

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku

Muzyka w Starym Kościele

12 000,00  

4

Fundacja "Artystyczna Fama"

LETNIA SERENADA

9 000,00  

5

Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne, Zarząd Główny

Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Białoruska"2022"

4 000,00  

6

Muzułmański Związek Religijny w RP Gmina Wyznaniowa w Białymstoku

XI Tatarskie Warsztaty Wokalne

4 000,00  

7

Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów

13. Festiwal Literacki Zebrane

40 000,00  

8

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael

XV Festiwal Kultury Żydowskiej ZACHOR Kolor i Dźwięk

25 000,00  

9

Stowarzyszenie Szukamy Polski

SLAM POETYCKI BIAŁYSTOK

5 000,00  

10

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

XXXI Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2022”

10 000,00  

11

Fundacja "Muzyka Cerkiewna"

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2022” w Białymstoku

135 000,00  

12

Fundacja Fundusz Białystok Ojcu Świętemu

Koncert charytatywny inaugurujący kolejną edycję programu stypendialnego - w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego

7 000,00  

13

Prawosławna Diecezja Białostocko - Gdańska

XL Przegląd Kolęd Prawosławnych

4 000,00  

14

Prawosławna Diecezja Białostocko - Gdańska

XXVI Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej

5 000,00  

15

Stowarzyszenie Rodzina na Plus

Warsztaty technik zdobniczych i robótek ręcznych - łączenie tradycji z nowoczesnością

4 000,00  

16

Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Festiwal KALEJDOSKOP 2022 - XIX edycja

30 000,00  

17

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

IX Miejski Konkurs Piosenki Rosyjskiej

3 000,00  

18

Fundacja „Pro Anima”

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej

65 000,00  

19

Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-gdańskiej

Festiwal Piosenki Religijnej i Ludowej "My w muzyce - muzyka w nas"

5 000,00  

20

Towarzystwo Działań Twórczych "Talent" w Białymstoku

III Ogólnopolskie Seminarium Poetyckie „Obecność”

5 000,00  

21

Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy

X Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA

60 000,00  

22

Stowarzyszenie Akademia Plus 50

Zajęcia taneczne, ruchowe, edukacyjne jako formy przeciwdziałania skutkom starości

3 000,00  

23

Stowarzyszenie "Wspólne dobro - wspólny cel"

XI Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej

12 000,00  

24

Związek Ukraińców Podlasia

XXXI Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” w Białymstoku

5 000,00  

25

Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca

Koncerty Poruszone. Edycja III. Paralaksa

12 000,00  

26

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Białystok - w To się gra! - gra miejska i konkurs krasomówczy

3 000,00  

27

Fundacja Uniwersytetu
w Białymstoku Universitas Bialostocensis

Publikacja książki "Literackie Podlasie kobiet"

12 000,00  

28

Fundacja „Pro Anima”

XIII edycja cyklu koncertów "Muzyka Mistrzów Baroku"

30 000,00  

29

Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku

VI Międzynarodowy Konkurs Chóralny "Cantu Gaudeamus"

20 000,00  

30

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne

Buńczuk - tatarskie trwanie w tradycji i kulturze

6 000,00  

31

Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia

NicCość. Realizacja spektaklu teatralnego

25 000,00  

32

Fundacja Uniwersytetu
w Białymstoku Universitas Bialostocensis

Program Rezydencji Teatralnych UCK 2022

10 000,00  

33

"Fundacja Sąsiedzi"

Przygotowanie materiału, redakcja, korekta i skład książki "Żydzi miasta Białegostoku" prof. Adama Czesława Dobrońskiego

6 000,00  

34

Arteko

4 pory roku w Skorupach

7 000,00  

35

Inicjatywa Plac NZS

"Sztuka i Miasto"

20 000,00  

36

Stowarzyszenie Orthnet

Kulturalne inspiracje - poszukiwanie talentów i pasji

4 000,00  

W 2022 roku planowane są jeszcze trzy otwarte konkursy ofert:

  • Niskobudżetowe projekty osiedlowe (planowane środki - 100 000 zł),
  • Muzyczny Białystok – konkurs w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 (25 000 zł),
  • Konkurs ofert na zadania realizowane w II półroczu 2022 roku (planowane środki - 100 000 zł).

 

Zarządzenie nr 1072_21

rozmiar: 279,38 KB PDF pobierz

Zarządzenie nr 1072_21 (do odczytu)

rozmiar: 29,5 KB DOC pobierz

Załącznik do Zarządzenia

rozmiar: 1,48 MB PDF pobierz

Załącznik do Zarządzenia (do odczytu)

rozmiar: 19,94 KB DOCX pobierz
Do góry